என் ஓவிய உலகம் !

baby_Fotor

துயில் கொண்ட மனம்
அமைதி அடைகிறது..

மனம் தேடும் நிம்மதி
நம்மிடமே புதைந்திருக்கிறது..

விழி மூடி யோசித்தால்
விளக்கங்கள் பெறலாம் !

View original post

Advertisements